Juridisch advies en rechtsbijstand voor werkgevers en werknemers

Uw rechten en plichten als werkgever of werknemer liggen vast in het arbeidsrecht. De wetgeving en de rechtspraak in dit rechtsgebied ontwikkelen zich continu. Zo wordt in 2015 de Wet Werk en Zekerheid van kracht. Mr. Stapelbroek adviseert u - als werkgever of werknemer - graag over uw juridische positie en mogelijkheden.

Arbeidsovereenkomst opstellen, dossiers opbouwen en reorganiseren

Dat zijn allemaal zaken waar u als werkgever mee te maken krijgt of kunt krijgen. Stapelbroek Advocatuur voorziet u van juridisch advies en houdt daarbij ook rekening met het beleid en de behoeften van uw onderneming.

Ontslagen worden of re-integreren?

Als werknemer is het prettig om snel duidelijk advies te krijgen over uw rechten. Wat kunt u bijvoorbeeld doen als er sprake is van een conflict? En wat betekent het als het tot een gerechtelijke procedure komt? Stapelbroek Advocatuur verleent u snel en doelgericht rechtsbijstand, zodat u weer vooruit kunt.

Hoe zorgt u ervoor dat u uw zaken op het werk goed regelt?
Bel: 06 30 44 53 70.

Stapelbroek Advocatuur helpt u onder andere bij:

  • Het opstellen van arbeidsovereenkomsten en -voorwaarden
  • Bijzondere bedingen (concurrentiebeding/proeftijd)
  • Flexibele arbeidsrelaties
  • Individueel of collectief ontslag (UWV of kantonrechter)
  • Ontslag op staande voet
  • Disfunctioneren en dossieropbouw
  • Reorganisaties en herstructureringen
  • BeŽindigingsregeling en vaststellingsovereenkomst
  • Omgang met ziekte en re-integratie
  • Werkgeversaansprakelijkheid